Subasta
Valoración: 3.500,00 €

Finca rústica en Benimodo, FR 1090 RP Carlet 2

Finca rústica Benimodo (Valencia / València) Ref. P172HRH6 Fin: 20/11/2017 18:00:00
Subasta
Valoración: 3.500,00 €

Finca rústica en Benimodo, FR 1919 RP Carlet 2

Finca rústica Benimodo (Valencia / València) Ref. 1VC1YYDZ Fin: 20/11/2017 18:00:00
Subasta
Valoración: 3.200,00 €

Finca rústica en Benimodo, FR 8309 RP Carlet 2

Finca rústica Benimodo (Valencia / València) Ref. 7JVPCS39 Fin: 20/11/2017 18:00:00
Subasta
Valoración: 691.729,92 €

Parcela en Alcoi, FR. 34515 del RP. de Alcoi

Finca rústica Alcoi (Alicante / Alacant) Ref. YMDM11AJ Fin: 28/11/2017 18:00:00
Subasta
Valoración: 311.942,40 €

Rústica en Alcoi, FR. 29007 del RP. de Alcoi

Finca rústica Alcoi (Alicante / Alacant) Ref. 727P3AFE Fin: 28/11/2017 18:00:00
Subasta
Valoración: 432.664,04 €

Rústica en Alcoi, FR. 3066 del RP. de Alcoi

Finca rústica Alcoi (Alicante / Alacant) Ref. NXMYGSMQ Fin: 28/11/2017 18:00:00
Subasta
Valoración: 5.094,30 €

Rústica en Alcoi, FR. 40637 del RP. de Alcoi

Finca rústica Alcoi (Alicante / Alacant) Ref. ER12QN3J Fin: 28/11/2017 18:00:00